آخرین وضعیت مصدومیت سردار آزمون

سردار آزمون
دکتر شهاب، پزشک تیم ملی از آخرین وضعیت سردار صحبت کرد

دکتر علیرضا شهاب: پس از  تماس با کادر پزشکی باشگاه لورکوزن، اطلاع یافتیم که سردار آزمون از ناحیه عضله ساق پا چپ، متأسفانه دچار آسیب دیدگی گرید نوع دو شده است. به منظور بهبود و بازیابی کامل، نیاز به سه تا چهار هفته تمرینات فیزیوتراپی و بازتوانی وجود دارد. پس از اتمام این دوره درمانی، ایشان قادر خواهد بود در تمرینات این تیم مشارکت کند. در حال حاضر، در باشگاه لورکوزن، جلسات فیزیوتراپی و درمانی در حال انجام است.

سردار آزمون
خوشبختانه، روند درمان او به خوبی پیش می‌رود و آسیب دیدگی او از آن دسته‌ای است که به خوبی مدیریت می‌شود. با انجام جلسات بازتوانی، سردار آزمون قادر خواهد بود با قدرت به تمرینات بازگردد و در مسیر بهبود و بهتر شدن خود ادامه خواهد داد.

, ,
فهرست