اخراج یک مدیر توسط مدیر عامل باشگاه استقلال

اخراج یک مدیر  باشگاه استقلال پس از اختلاف با مدیر عامل باشگاه صورت گرفت.پس از جلسه پرحاشیه هیئت مدیره استقلال، تغییراتی در بخش مالی آبی‌ها ایجاد شده است. چند رسانه مدعی بودند که در این نشست، اختلافاتی میان علی خطیر و علیرضا خانی به وجود آمده است.

اخراج یک مدیر توسط مدیر عامل باشگاه استقلال

اخراج یک مدیر توسط علی خطیر حاشیه شاز شد.

علیرضا خانی که یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال می باشد در کنار آن هم سرپرستی معاونت اداری و مالی این باشگاه را برعهده داشت که پس از جلسه شب گذشته از سمت خود برکنار شد.البته گفته می‌شود که با توجه به اینکه علیرضا خانی عضو غیر موظف هیئت مدیره باشگاه استقلال بود، نمی‌توانست از لحاظ قانونی معاونت مالی آبی‌ها را برعهده بگیرد.

اخراج یک مدیر توسط مدیر عامل باشگاه استقلال2

حالا و با حکمی از سوی علی خطیر، پست معاونت مالی و اداری استقلال به محسن شیرزادی رسید که در سال‌های اخیر به عنوان مدیر نظارت و بازرسی حقوقی باشگاه استقلال مشغول به فعالیت بوده است.

, ,
فهرست