استقلال و پرسپولیس بر روی تابلوی بورس قرار گرفتند

استقلال و پرسپولیس
درج نماد دو باشگاه پایتخت بر روی تابلوی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر دوشنبه ۹ اسفند دو گام دیگر از مراحل واگذاری سرخابی‌ها برداشته شد. در ابتدا، هیئت واگذاری با حضور وزیران اقتصاد، دادگستری و ورزش؛ به اتفاق آرا افزایش سرمایه حدود ده درصدی این دو باشگاه را تصویب کرد و سپس نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج شد.

فهرست