الکساندر بوگومویف کشتی گیر روس ۴ سال محروم شد

الکساندر بوگومویف
محرومیت کشتی گیر روس به دلیل دوپینگ

الکساندر بوگومویف قهرمان کشتی آزاد روسیه به مدت ۴ سال از صحنه کشتی محروم شد.
به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر بوگومویف که قهرمان کشتی آزاد ۲۰۲۰ اروپا شد، چهل و یکمین ورزشکار روسی شد که به دلیل استفاده از ماده ممنوعه ملدونیوم محروم شد. این خبر را آژانس ضد دوپینگ روسیه اعلام کرد.

لکساندر بوگومویف
بوگومویف ۳۲ ساله که در بازی های اروپایی ۲۰۱۵ باکو نیز قهرمان شد، به مدت چهار سال محروم شد تا عملا دوران حرفه‌ای او در کشتی به پایان برسد. مدت مجازات ورزشکار از ۴ دسامبر ۲۰۲۰ محاسبه می شود.

, , ,
فهرست