انتقال لوییز سوارز به اینترمیامی منتفی شد

لوییز سوارز
مسی و سوراز در اینترمیامی هم تیمی نخواهند بود

پس از انتقال لیونل مسی به اینترمیامی آمریکا، بسیاری از بازیکنان سابق و هم تیمی های او در بارسلونا نیز به این باشگاه لینک شدند. یکی از اسم های مطرح شده لوییز سوارز یار همیشگی مسی در بارسلونا بود که مذاکرات جدی نیز میان دو باشگاه سوارز و ایننترمیامی اتفاق افتاد، با این حال این مذاکرات نتیجه ای نداد تا دوباره زوج فوق العاده سال های نه چندان دو دنیای فوتبال را مجدد در کنار یکدیگر در باشگاه اینترمیامی آمریکا مشاهده کنیم.

, ,
فهرست