ایران مقابل انگلیس ۶ تعویض انجام داد؟

تعداد تعویض های ایران مقابل انگلیس به ۶ تعویض رسیده بود.براساس اعلام فیفا هز تیم می تواند ۵ تعویض داشته باشد اما تیم ملی کشورمان ۶ تعویض انجام داده است.

ایران مقابل انگلیس 6 تعویض انجام داد؟2ایران مقابل انگلیس با توجه به مصدومیت بیرانوند ۶ تعویض انجام داد.

در این راستا نوید مظفری، کارشناس داوری در خصوص این موضوع اظهار داشت: در این جام جهانی، تبصره ای برای تعویض ها در نظر گرفته شده که براساس آن اگر بازیکنی در طول این رقابت ها از ناحیه سر دچار مصدومیت شده و تعویض شود، تعویض او در ۵ تعویض قانونی بازی ها ثبت نمی شود و این امکان وجود دارد که تیم ها می توانند از تعویض اضافه ای بهره ببرند.
وی تاکید کرد: این اتفاق می تواند در چند مورد برای هر تیمی تکرار شود.

ایران مقابل انگلیس 6 تعویض انجام داد؟

, , ,
فهرست