باشگاه سابق لوکادیا درخواست باشگاه چینی را برای صدور ITC رد کرد

باشگاه سابق لوکادیا مهاجم کنونی باشگاه کانگژو چین ITC او را صادر نکرد.باشگاه پرسپولیس در پاسخ درخواست باشگاه چینی برای صدور مجوز ITC بازیکن هلندی و پیشین خود را رد کرد.باشگاه کانگژو چین طی روزهای گذشته برای به خدمت گرفتن یورگن لوکادیا از باشگاه پرسپولیس درخواست ITC کرده بود. درخواست مذکور از سوی باشگاه پرسپولیس پذیرفته نشد و طبعا مجوزی هم صادر نشد.

باشگاه سابق لوکادیا درخواست باشگاه چینی را برای صدور ITC رد کرد2

باشگاه سابق لوکادیا ای تی سی این بازیکن را صادر نمی کند.

توضیح دلیل صادر نکردن ITC هم روشن است. به نظر می‌رسد که باشگاه چینی از فیفا درخواست مجوز اضطراری کرده است تا زمانی‌ که تکلیف دعوای طرح شده از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به این بازیکن معلوم شود.
باشگاه پرسپولیس پیش از این نسبت به طرح شکایت از این بازیکن هلندی، نزد فیفا اقدام کرده بود.

باشگاه سابق لوکادیا درخواست باشگاه چینی را برای صدور ITC رد کرد

, , , ,
فهرست