بانوی پیر از رقابت های اروپایی هم کنار گذاشته خواهد شد

بانوی پیر فوتبال ایتالیا بار دیگر درگیر مسائل مالی شد تا جایی که از آنها ۱۵ امتیاز کاسته شد.یوونتوس که سابقه خوبی در زمینه جریمه شدن به دلیل سندسازی در مورد خرید بازیکنان و پرداخت حقوق به آنها ندارد احتمالا بخه جز فوتبال ایتالیا یوفا هم آنها را جریمه خواهد کرد.یووه متهم به اعلام ارقام کذب و بیش از رقم واقعی برای خرید‌هایش در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و پرداخت زیرمیزی بخشی از حقوق بازیکنانش در ایام شیوع کروناست. این موضوع ظاهراً تنها مربوط به فوتبال داخلی ایتالیا نمی‌شود و یوفا هم می‌تواند بانوی پیر را به دلیل ارتکاب تخلف غیرورزشی مجازات کند.

بانوی پیر از رقابت های اروپایی هم کنار گذاشته خواهد شد2

بانوی پیر با از دست دادن ۱۵ امتیاز به دلیل تخلف مالی شاید از رقابت های اروپایی نیز حذف شود.

دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا برای آنها کسر ۹ امتیاز را درخواست کرده بود که قاضی پرونده این مجازات را تا ۱۵ امتیاز منفی افزایش داد.بیانکونری نسبت به این حکم به دادگاه ورزش ایتالیا اعتراض کرده است، اما در صورتی که تخلفاتش اثبات شود، یوفا نیز به این پرونده ورود خواهد کرد تا از رعایت قانون بازی جوانمردانه مالی توسط یوونتوسی‌ها مطمئن شود.راه‌راه‌پوشان تورین سال ۲۰۲۱ نیز به خاطر تخطی از همین قانون ۳.۵ میلیون یورو از سوی یوفا جریمه شدند. این بار اما اگر ثابت شود که این باشگاه دوباره از قانونی بازی مالی تخطی کرده، جریمه‌اش به ۲۳ میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد چرا که بخشی از مجازات قبلی‌اش تعلیقی بوده است.مورد دیگر محرومیت این تیم برای عدم حضور در لیگ اروپا برای فصل جاری و اولین سهمیه اروپایی که در فصول بعدی کسب کند را هم از دست خواهد داد و فرقی نمی‌کند که این سهمیه را در همین فصل کسب کند یا ۱۰ فصل دیگر.

بانوی پیر از رقابت های اروپایی هم کنار گذاشته خواهد شد

, , , , ,
فهرست