بدهی سنگین استقلال و پرسپولیس به بانک پرسپولیسی

بدهی سنگین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک شهر با اعلام مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس مشخص شد.سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.

بدهی سنگین استقلال و پرسپولیس به بانک پرسپولیسی2

بدهی سنگین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک شهر به ترتیب ۱۸۰ و ۱۹۰ میلایرد تومان به همراه ۲.۵ میلیون یورو می باشد.

او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.

بدهی سنگین استقلال و پرسپولیس به بانک پرسپولیسی

او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.

, ,
فهرست