برانکو برای پیگیری بدهی مالیاتی خود به ایران سفر خواهد کرد

برانکو برای پیگیری بدهی مالیاتی خود به ایران سفر خواهد کرد2

برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس برای چندمین بار باشگاه را تهدید کرده است که بدهی مالیاتی او را که برعهده قرمز پوشان بوده پرداخت کنند که در غیر این صورت به فیفا شکایت خواهد کرد.برانکو از زمان حضورش در ایران بدهی مالیاتی دارد که چیزی حدود ۱۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. او یک‌بار از پرسپولیس شکایت کرده و کل پولش را گرفته، اما حالا در اندیشه شکایتی دیگر برای مجاب‌کردن باشگاه به پرداخت این بدهی است؛ پولی که طبیعتا توی جیب او نمی‌رود و سر از خزانه دولت درمی‌آورد.

برانکو برای پیگیری بدهی مالیاتی خود به ایران سفر خواهد کرد1

برانکو ۱۲ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در ایران دارد.

اما نکته این درخواست برانکو در این است که احتمالا این سرمربی کروات زودتر از آنچه فکرش را خواهیم کرد به ایران برای مربیگری باز خواهد گشت.برقرارماندن این بدهی، یک مانع جدی برایش محسوب می‌شود و ممکن است پیشنهاد دهنده های ایرانی او بایت این موضوع پا پس بکشند. در مقام مقایسه بد نیست بدانید برانکو از سال ۸۵ تا ۹۴ که به ایران برگشت، هرگز پیگیر بدهی مالیاتی قبلی‌اش نبود، اما گویا حالا شرایط فرق کرده است.

برانکو برای پیگیری بدهی مالیاتی خود به ایران سفر خواهد کرد

, , , ,
فهرست