بند فسخ در قرارداد بازیکنان پرسپولیس غیر قانونی می باشد

بند فسخ در قرارداد چند بازیکن پرسپولیس خبر ساز شده است و مورد بررسی کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.باتوجه به مقررات جدید نقل و انتقالات، باشگاه‌ها حق ندارند که در قرارداد بازیکنان خود بند فسخ بگذارند.بر اساس این مورد شایعه شده بود که پرسپولیس در قرارداد محمد عمری، مهدی ترابی و یاسین سلمانیا ین مورد را گنجانده است.

بند فسخ در قرارداد بازیکنان پرسپولیس غیر قانونی می باشد1

بند فسخ قرارداد بازیکنان توسط باشگاه ها نبایستی فعال باشد.

در بیانیه پرسپولیس در خصوص یاسین سلمانی آمده است: یکی از اخبار دروغی که بعد از این اطلاعیه توسط بعضی افراد منتشر شده است اشاره به این موضوع دارد که در قرارداد یکی از بازیکنان بند فسخ قرار داده شده که طبق مقررات جدید ممنوع است. به نظر نمی‌رسد چنین موردی اصلا برای پرسپولیس گزارش شده باشد، چون در هیچ یک از قراردادهای این فصل، چنین بندی قرار نداده‌ایم که نسبت به آن بیم و هراسی داشته باشیم.

بند فسخ در قرارداد بازیکنان پرسپولیس غیر قانونی می باشد

به این ترتیب باشگاه پرسپولیس معتقد است که در این قبال خطری این باشگاه را تهدید نمی‌کند.

, ,
فهرست