به ترابی برای فصل آینده پیشنهاد ۳۱ میلیاردی داده شده است

به ترابی هافبک ملی پوش باشگاه پرسپولیس پیشنهاد خوبی از جانب باشگاه شده است اما هنوز مورد موافقت این بازیکن قرار نگرفته است.قرارداد مهدی ترابی در پایان فصل به اتمام رسید و باشگاه در تلاش است که تمدید قرارداد او انجام شود.در همین رابطه مذاکراتی بین باشگاه پرسپولیس و ترابی انجام شده اما مبلغ پیشنهادی این باشگاه مورد موافقت شماره ۹ سرخ پوشان قرار نگرفته است.

به ترابی برای فصل آینده پیشنهاد 31 میلیاردی داده شده است11

به ترابی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس پیشنهاد ۳۱ میلیاردی شده است.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس به ترابی مبلغی در حدود ۲۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده که این مبلغ مورد موافقت بازیکن ملی‌پوش سرخ پوشان قرار نگرفته است. از طرف دیگر باشگاه پرسپولیس برای جلب رضایت این بازیکن رقمی در حدود ۵ میلیارد تومان به عنوان آپشن در نظر گرفته است.

به ترابی برای فصل آینده پیشنهاد 31 میلیاردی داده شده است22

این در حالیست که گفته می‌شود هوادار متمول پرسپولیس هم اعلام کرده در حدود ۵ میلیارد تومان به قرارداد ترابی اضافه خواهد کرد تا زمینه را برای جلب رضایت این بازیکن برای ماندن در پرسپولیس فراهم کنند.باید منتظر ماند تا در نهایت مهدی این پیشنهاد را قبول می کند یا اینکه مدیران پرسپولیس زیر بار فشار هواداران رقم بیشتری به ترابی پیشنهاد می‌دهند.

, ,
فهرست