به دو بازیکن تیم ملی والیبال اجازه بازی داده نشد

به دو بازیکن تیم ملی والیبال ایران از طریق ناظر مسابقه ایران و ایتالیا اجازه بازی داده نشد.تیم ملی والیبال کشورمان از بامداد امروز (شنبه پنجم خرداد) به مصاف تیم ملی ایتالیا رفت.

به دو بازیکن تیم ملی والیبال اجازه بازی داده نشد1

در این دیدار موتا پائز سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان امیرحسین اسفندیار و متین احمدی را در ترکیب ۱۴ نفره ایران جایگزین میثم صالحی و علیرضا مصلح آبادی فراهانی کرد که این موضوع در سیستم وی آی اس فدراسیون جهانی ثبت شد ولی به دلیل عدم اعلام به موقع این موضوع از سوی راهنما و رابط تیم ایران و مسئولان کمیته برگزاری محلی به ناظر فدراسیون جهانی این تغییر مورد پذیرش ناظر قرار نگرفت و ناظر فدراسیون جهانی والیبال از حضور امیرحسین اسفندیار و متین احمدی در بازی با ایتالیا ممانعت کرد که این موضوع با اعتراض شدید تیم ملی والیبال ایران همراه شد.

به دو بازیکن تیم ملی والیبال اجازه بازی داده نشد2

به دو بازیکن تیم ملی والیبال با نظر ناظر بازی مقابل ایتالیا اجازه بازی داده نشد.

این درحالی بود که در سیستم وی ای اس و سایت فدراسیون جهانی اسم امیرحسین اسفندیار و متین احمدی در فهرست ۱۴ نفره ایران مقابل ایتالیا قرار دارد.بدین ترتیب تیم ایران با ۱۴ بازیکن پیشین به مصاف تیم ایتالیا رفت که این موضوع با اعتراض کتبی تیم ایران به میزبان و کمیته برگزاری همراه شد.

به دو بازیکن تیم ملی والیبال اجازه بازی داده نشد

, ,
فهرست