تغییر و تحول در هیأت مدیره سرخ‌پوشان انجام خواهد شد

تغییر و تحول در هیئت مدیره پرسپولیس انجام خواهد شد.با وجود اینکه یک سال از معرفی اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گذرد اما به زودی شاهد تغییرات در این هیأت مدیره خواهیم بود.این مجمع با حضور اعضای آن برگزار می‌شود و قرار است ۲ الی ۳ عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس از این باشگاه جدا شوند تا نفرات جدید جایگزین آنها شوند.

تغییر و تحول در هیأت مدیره سرخ‌پوشان انجام خواهد شد

تغییر و تحول در پرسپولیس برای هیئت مدیره باشگاه خواهد بود.

گفته می‌شود حسین شهریاری رئیس فعلی هیأت مدیره پرسپولیس همراه با حسین خبیری و پوراحمدی دو عضو دیگر این هیأت مدیره فردا از سمت خود استعفا دهند.از طرف دیگر در صورت جدایی اعضای هیأت مدیره، قرار است سازمان خصوصی‌سازی نفرات جایگزین را با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان معرفی کند.

تغییر و تحول در هیأت مدیره سرخ‌پوشان انجام خواهد شد1

, , , ,
فهرست