تمجید هواسکورد از مهدی طارمی؛ او بی نقص است

مهدی طارمی
مهدی طارمی محبوب در تمام دنیا

سایت هواسکورد با تمجید از مهدی طارمی، او را بدون ضعف شناخته و موفقیت‌های او را در زمینه‌های مختلف تحسین‌برانگیز تعریف کرده است. این منبع معتبر انگلیسی، در خبری به بررسی نقاط قوت و قابلیت‌های مهاجم ایرانی پورتو پرداخته و اظهار می‌کند که ستاره کشورمان دارای هیچ نقطه ضعف قابل توجهی نمی‌باشد.

مهدی طارمی
هواسکورد، در مورد نقاط قوت طارمی، از مهارت‌ها و توانایی‌های او در پاس رو به جلو، ارائه پاس‌های کلیدی، تسلط بر دوئل‌های هوایی، توانمندی در تکمیل بازی‌ها، قدرت در پاس‌دهی و حفظ توپ تعریف کرده است. از طرف دیگر، این رسانه، نقاط ضعف طارمی را به نداشتن هیچ نقطه ضعف قابل توجهی برای او محدود می‌کند.

فهرست