دروازه بان ژیل ویسنته:مهدی طارمی از نونیز خطرناک‌تر است

مهدی طارمی
اندرو ونتورا ، طارمی را  خطرناک ترین رقیب خود می داند

اندرو ونتورا در این رابطه گفت: بازیکنی که برای متوقف کردنش بیشتر از همیشه مشکل داشتم، مهدی طارمی است که برای پورتو بازی می‌کند. می‌توانم بگویم که او حریف سرسختی است. من پیش از این فکر می‌کردم داروین نونیز دشوارترین حریفم بوده است چرا که تا قبل از آن با طارمی روبرو نشده بودم. او توپ را می‌گیرد، به طور ناگهانی می‌تواند بچرخد و شوت کند.

,
فهرست