درگیری ساکت الهامی با حمید مطهری سر چه موضوعی بوده است؟

درگیری ساکت الهامی با حمید مطهری سر چه موضوعی بوده است؟1

ساکت الهامی و حمید مطهری سرمربیان دو تیم هوادار و نساجی مازندران در هتل محل اقامت دو تیم با بکدیگر درگیری فیزیکی داشته اند.الهامی که فصل پیش هدایت نساجی را برعهده داشته،بار دیگر حاشیه دیگری را ایجاد کرده است.اما تمامی این اتفاقات به پزشک تیم هوادار که فصل پیش با ساکت الهامی در نساجی همکاری داشته ربط پیدا می کند.پزشک پیشین تیم نساجی پس از این‌که با این تیم به توافق مالی نرسید به هوادار رفت. با توجه به این‌که او با هوادار به طور قطعی قرارداد نبسته بود، همچنان بحث بازگشتش به نساجی مطرح بود.با توجه به هتل محل اقامت دو تیم مشترک بود،یکی از اعضای تیم نساجی با این پزشک در خصوص بازگشتش به تیم پیشینش مذاکره کرد.

درگیری ساکت الهامی با حمید مطهری سر چه موضوعی بوده است؟

ساکت الهامی از مذاکره کادر فنی نساجی با پزشک تیمش ناراحت شده بود.

پس از اطلاع ساکت الهامی از این ماجرا، سرمربی هوادار با حمید مطهری درگیری لفظی پیدا کرد و در ادامه این درگیری به زد و خورد کشیده شد.هر دو باشگاه نسبت به این حواشی عکس العمل نشان دادند و باید دید در لیگ برتر این دو سرمربی چه برخوردی با یکدیگر خواهند داشت.

, , ,
فهرست