دستمزد نجومی بنزما در الاتحاد

دستمزد نجومی بنزما در تیم جدیدش مشخص شد.کریم بنزما پس از ۱۴ سال حضور در رئال مادرید به تیم الاتحاد عربستان خواهد پیوست.. قرارداد این بازیکن ۲ ساله و طبق گزارش‌های قبلی دستمزد او سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو خواهد بود.با بررسی های دقیق تر مبلغ این قرارداد به پول رایج عربستان و ایران مقایسه شده است.قرارداد دوساله بنزما با الاتحاد به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سعودی (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان) است. دستمزد سالیانه اش ۸۰۰ میلیون ریال (بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان) است.

دستمزد نجومی بنزما در الاتحاد1

دستمزد نجومی بنزما در الاتحاد سالی ۲۰ میلیون یورو می باشد.

دستمزد ماهیانه کاپیتان رئال در الاتحاد ۶۶ میلیون ریال (بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان) است. بنزما هفته‌ای ۱۴ میلیون رئال (بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان)، روزانه ۲ ملیون ریال (بیش از ۲۶ میلیارد تومان) و ساعتی ۸۸ هزار ریال (بیش از یک میلیارد تومان) به جیب می‌زند.

دستمزد نجومی بنزما در الاتحاد2

بنزما پس از خداحافظی رسمی با هواداران رئال‌مادرید در کنفرانس خبری به عربستان سعودی سفر خواهد کرد تا کارش را با تیم جدیدش آغاز کند.

, ,
فهرست