دلیل غیبت مهرداد محمدی در تمرینات استقلال مشخص شد

مهرداد محمدی
مصدومیت محمدی از ناحیه همسترینگ

مهرداد محمدی چند روزی است که در تمرینات تیم استقلال شرکت نمی کند. او در این مدت با لباس شخصی در تمرینات حاضر می شود و این موضع باعث شده است تا شایعاتی در خصوص عدم دریافت مطالبات این بازیکن مطرح شود. با این حال مشخص شده است که این بازیکن دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده است  و نیاز دارد تا چند روزی استراحت کند تا مجدد بتواند در تمرینات شاگردان جواد نکونام حاضر شود.

,
فهرست