رئال مادرید جایگزینی برای میلیتائو نمی خرد

رئال مادرید
میلیتائو بدون جایگزین

به گزارش رلوو، با وجود مصدومیت سنگین ادر میلیتائو، مقامات رئال مادرید در نظر ندارند که یک مدافع جدید را جذب کنند. فلورنتینو پرز به این نتیجه رسیده که با حضور بازیکنانی مانند آلابا، رودیگر و ناچو، پوشش مناسبی برای قلب دفاع فراهم است و در صورت لزوم، دیگر اعضای تیم همچون مندی و شوامنی نیز می‌توانند در این موقعیت به خوبی عمل کنند.

فهرست