روملو لوکاکو در کنار ایموبیله و آزمون

روملو لوکاکو
رم، خط حمله خود را با لوکاکو و سردار تقویت کرد

روملو لوکاکو، مهاجم بلژیکی، پس از یک فصل ناموفق در چلسی، به رم پیوست.

به گزارش فابریتزیو رومانو، خبرنگار ایتالیایی، رم و چلسی بر سر انتقال قرضی و ۱۰ ماهه لوکاکو با قراردادی به ارزش بیش از ۵ میلیون یورو به توافق رسیدند. حقوق لوکاکو در رم ۷.۵میلیون یورو خواهد بود و جالوروسی ۶۵ درصد آن را پرداخت خواهد کرد. لوکاکو در کنار چیرو ایموبیله، سردار آزمون و تامی آبراهام، خط حمله رم را تشکیل خواهد داد.

 

فهرست