سردار آزمون به تمرینات بایرلورکوزن برگشت

سردار آزمون
بازگشت آزمون به تمرینات گروهی

صفحه باشگاه بایرلورکوزن در توییتر با انتشار ویدیویی از تمرینات انفرادی سردار آزمون از بازگشت این بازیکن به تمرینات خبر داد. با توجه به مصدومیت پاتریک شیک و دوری چند هفته ای او از میادین، بازگشت ستاره ایرانی به تمرینات خبر بسیار خوبی برای بایرلورکوزن است. همچنین این فرصتی عالی برای مهاجم ایرانی لورکوزنی ها است تا در ترکیب بایرلورکوزن خودی نشان دهد.

فهرست