سقف بودجه تیم ها در فصل آینده لیگ برتر اعلام شد

سقف بودجه تیم های لیگ برتری برای فصل آینده از جانب سازمان لیگ برتر اعلام شد.سازمان لیگ در فصل جاری با گرفتن امضا از بیشتر تیم‌های لیگ برتری، سقف بودجه را ۳۲۵ میلیارد تومان تعیین کرد. البته این عدد برای تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا است و به تازگی سازمان لیگ به تیم استقلال که در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارد، اعلام کرد، باید سقف قراردادش را به ۳۱۰ میلیارد تومان تعدیل دهد.

سقف بودجه تیم ها در فصل آینده لیگ برتر اعلام شد2

سقف بودجه تیم های لیگ برتری برای فصل آینده ۳۹۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بر اساس قوانین تدوین شده از سوی سازمان لیگ، تیم‌ها در هر فصل می‌توانند بودجه خود را ۲۰ درصدافزایش دهند؛ بنابراین سقف بودجه تیم‌ها در فصل آینده ۳۹۰ میلیارد تومان خواهد شد.

سقف بودجه تیم ها در فصل آینده لیگ برتر اعلام شد

این قانون در حالی اجرا خواهد شد که خیلی‌ها می‌گویند برخی تیم‌های مدعی از سقف قرارداد عبور کرده اند و با پرداخت‌هایی خارج از چارچوب، هزینه مازاد بر سقف قرارداد را تامین می‌کنند.

سقف بودجه تیم ها در فصل آینده لیگ برتر اعلام شد1

, ,
فهرست