سن سیرو استادیوم میلان و اینتر تخریب نخواهد شد

سن سیرو
اجازه تخریب صادر نشد

کمیته میراث فرهنگی ایالت لومباردی ایتالیا، به دلیل اهمیت فرهنگی و ارزش تاریخی ورزشگاه سن سیرو ، تا سال ۲۰۲۵  از هر گونه تخریب آن منع کرده است.  تیم‌های اینتر و میلان ملزوم به احداث ورزشگاه جدید خود در مکانی دیگر هستند، و احتمالاً این دو باشگاه به طور مستقل از یکدیگر، ورزشگاه‌های جداگانه‌ای را احداث خواهند کرد. از سال ۱۹۷۴ تا کنون، این دو تیم از  این ورزشگاه به عنوان میزبان برای مسابقات خود استفاده می کردند.

فهرست