سود اسپانیا از حضور بنزما در عربستان

سود اسپانیا از حضور کریم بنزما در لیگ حرفه ای عربستان کم نیست.در عربستان سعودی مالیات بر درآمد وجود ندارد و برای بازیکنانی مانند کریم بنزما همچنان مشمول یک سری مالیات‌های مرتبط با اسپانیا خواهد بود. با این وجود، تفاوت هنوز قابل توجه است.درآمد بنزما در هر فصلی که در الاتحاد بازی می کند ۱۰۰ میلیون یورو می باشد.علاوه بر آن ۲۰ میلیون یوروی دیگر به عنوان سفیر عربستان در جام جهانی ۲۰۳۰ دریافت خواهد کرد.

سود اسپانیا از حضور بنزما در عربستان2

سود اسپانیا از حضور کریم بنزما در لیگ عربستان به نام مالیات خروج حدود ۱۹ تا ۲۸ دصرد قرارداد او می باشد.

مقایسه کنید با دستمزد ۱۱.۵ میلیون یورویی خالص او در رئال مادرید پس از کسر مالیات.اما بخشی از میلیون‌ها یورویی که او در عربستان جمع‌آوری می‌کند، به خزانه اسپانیا خواهد رفت. به موجب اصطلاح «مالیات خروج»، بین ۱۹ تا ۲۸ درصد بر سود مشارکت به کسانی تعلق می‌گیرد که در ۱۵ سال گذشته حداقل ۱۰ سال را در اسپانیا یا هر کشور عضو اتحادیه اروپا سکونت داشته‌اند (و همچنان دارایی‌هایی در آنجا دارند) و اکنون در کشوری غیراروپایی کسب درآمد می‌کنند. به عبارت دیگر، اسپانیا همچنان سود خوبی از درآمد بنزما در عربستان به دست خواهد آورد.

سود اسپانیا از حضور بنزما در عربستان

, ,
فهرست