سکوت ایسکو پس از مدت ها شکست

ایسکو

او به من حمله کرد تا خفه ام کند!

ایسکو در مصاحبه ای با روزنامه مارکا در رابطه با موضوعات مختلفی از جمله شرایط کنونی اش صحبت کرد.

ایسکو: به خاطر خاطرات خوبی که با لوپتگی داشتم، پیشنهاد سری ‌آ را رد کردم و به سویا رفتم.

ایسکو
مونچی به همه گفت ایسکو می‌خواهد جدا شود، به او گفتم تو بزرگ‌ ترین دروغ‌ گویی هستی که تا حالا در فوتبال دیدم! به من حمله کرد و گردنم را گرفت تا خفه‌ام کند که بقیه ما را از هم جدا کردند!

انصراف از انتقال به یونیون برلین؟ در ۱۵ دقیقه نصف مفاد قرارداد را عوض کردند. فکر می‌کردند بچه‌ ام!

به خاطر وضعیتم گریه نمی‌کنم، می‌دانم افرادی هستند که مشکلات جدی‌تری دارند. دلم برای فوتبال تنگ شده و آماده بازگشت هستم.

,
فهرست