سید جلال حسینی با نظر گل محمدی از ترکیب خارج شد

سید جلال حسینی با نظر گل محمدی از ترکیب خارج شد2

پرسپولیس در شبی که سید جلال حسینی را در ترکیب خود نداشت با نتیجه ۳_۲ مقابل آلومینیوم اراک شکست خورد.شبی که پرسپولیس در نیمه دوم نمایش ناامید کننده ای را به نمایش گذاشت.یحیی گل محمدی در طول این فصل در ۲۹ بازی ۱۹ ترکیب متفاوت در قلب دفاع را امتحان کرده است.به نوعی سرمربی پرسپولیس آزمون و خطا را در دیدار های رسمی انجام می دهد و این معضل اصلی پرسپولیس در این فصل می باشد.

سید جلال حسینی با نظر گل محمدی از ترکیب خارج شد1

سید جلال حسینی مرد با تجربه پرسپولیس عدم حضورش ساختار دفاعی قرمز پوشان را تحت تاثیر قرار داده است.

در بازی مقابل آلومینیوم اشتباه مدافع تاجیک هنانوف و مصدومیت فرشاد فرجی مزید علت هم شده بود.عدم حضور سید جلال حسینی در قلب دفاع نیز به چشم می آمد.مرد با تجربه ای که گویا به دلیل بالا رفتن سنش توان بازی ۹۰ دقیقه را ندارد،اما گل محمدی می توانست در ادامه بازی از حضور او برای ثبات خط دفاعی استفاده می نمود.

, , , ,
فهرست