شهر خودرو ۳ امتیاز را از دست داد

شهر خودرو
منصوریان  و شاگردانش در دقایق پایانی به بازی برگشتند

در هفته بیست و پنجم لیگ برتر شهر خودرو و صنعت نفت آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت دو تیم امتیازات را میان خود تقسیم کردند.  در این بازی تا دقیقه ۸۴ این مشهدی ها بودند که یک بر صفر از حریف خود پیش بودند اما در دقیقه ۸۴ زرد پوشان آبادانی به بازی برگشتند  و توسط رضا جبیره به گل رسیدند. تک گل شهر خودرو در این دیدا را محمد ابراهیم رضازاده به ثمر رساند.
هر خودرو با این نتیجه ۱۵ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول قرار دارد  و نفت آبادان نیز ۳۲ امتیازی شد و در رده هشتم قرار گرفت.

, ,
فهرست