عارف غلامی با استقلال تمدید نمی کند

عارف غلامی با استقلال تمدید نمی کند2

عارف غلامی که برای تمدید قرارداد خود بایستی در باشگاه استقلال حاضر می شد،از حضور در این جلسه امتناع کرده و به این ترتیب همکاری این مدافع با استقلال به روز های آخر خود نزدیک می شود.نکته قابل توجه دیگر اینکه پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ از پیش تعیین شده‌ای برای حضور غلامی و مذاکره او با مدیران استقلال وجود نداشته و در واقع یک هفته‌ای می‌شود که مدیران استقلال با این بازیکن تماسی نداشته‌اند.

عارف غلامی با استقلال تمدید نمی کند1

عارف غلامی به دلیل مشکلات مالی با باشگاه استقلال تمدید نخواهد کرد.

در فصل گذشته با بازگشت غلامی از مصدومیت و غیبت دو مدافع اصلی به دلیل سربازی عملکرد خوب غلامی به قهرمان شدن استقلال کمک شایانی کرده بود.مشکل اساسی عدم تمدید قرارداد این بازیکن بر سر مسائل مالی می باشد که سرانجام این مشکل جدایی مدافع گرگانی استقلال همراه شده است.

, , , ,
فهرست