عجیب اما واقعی؛بین یزدانی و قاسم پور یکی پیراهن تیم ملی در وزن ۸۶ کیلو گرم را خواهد پوشید

عجیب اما واقعی می باشد که بین یزدانی و قاسم پور یکی در وزن ۸۶ کیلوگرم در المپیک حضور پیدا خواهد کرد.خبر می‌رسد فدراسیون کشتی و کادرفنی تیم ملی نیز به این نتیجه رسیده اند که با توجه به عمل جراحی حسن یزدانی، از کامران قاسمپور نیز در این وزن تست بگیرند! مربیان تیم ملی معتقدند کامران قاسمپور تنها کشتی گیری است که می‌تواند دیوید تیلور آمریکایی را شکست دهد.

عجیب اما واقعی؛بین یزدانی و قاسم پور یکی پیراهن تیم ملی در وزن 86 کیلو گرم را خواهد پوشید2

عجیب اما واقعی به نظر می رسد که کشتی انتخابی در وزن ۸۶ کیلوگرم مابین حین یزدانی و کامران قاسم پور برگزار شود

دو دلیل وجود دارد که قاسمپور می تواند به وزن ۸۶ بیاید.اول آن که وزن ایده آلش ۹۲ کیلوگرم المپیکی نیست و کامران قاسمپور برای وزن ۹۷ کیلوگرم سبک است و به اصطلاح گوش شکسته‌ها، زورش به رقیبان این وزن نمی‌رسد. دلیل دوم مصاحبه جنجالی اخیر همت مسلمی، مربی سازنده حسن یزدانی بوده که مدعی شده قبلا کامران قاسمپور در دیدارهای وزن ۸۶ کیلوگرم با یزدانی از حسن می‌خواسته رعایت او را کند!

عجیب اما واقعی؛بین یزدانی و قاسم پور یکی پیراهن تیم ملی در وزن 86 کیلو گرم را خواهد پوشید1

کادر فنی تیم ملی اعتقاد دارد که سبک کشتی حسن یزدانی به دیوید تیلور نمی‌خورد اما سبک کشتی دیوید تیلور به کامران قاسمپور نمی‌خورد و این کشتی گیر ایرانی با توجه به سرعت کشتی و قدرت در زیرگیری و زیر ندادن به حریفان، راحت‌تر از حسن یزدانی می‌تواند رقیب آمریکایی را شکست دهد.

, ,
فهرست