علیرضا بیرانوند به خاطر عدم دریافت مطالبات قراردادش را فسخ کرد

علیرضا بیرانوند
بیرانوند:  آدم یک بار نوتیس می‌دهد نهایتا دو بار، نوتیس سوم مسخره کردن خودش است

علیرضا بیرانوند قراردادش را به صورت یک طرفه با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد. او پیش از این دو مرتبه به باشگاه برای دریافت مطالباتش اخطار داده بود. طاهری درباره اینکه علی خطیر مشاور فدراسیون فوتبال مدعی شده که بیرانوند اجازه فسخ قرارداد یک طرفه ندارد، گفت: کمیته تعیین وضعیت مسئول رسیدگی به این موضوع است.

علیرضا بیرانوند
طاهری ادامه داد: اگر باشگاه پرسپولیس شکایت کند در این کمیته موضوع فسخ قرارداد یک طرفه علیرضا بیرانوند بررسی و رسیدگی می شود. طبق آئین نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال بدون حقوق واصله موظف هستیم که قرارداد بیرانوند را فسخ کنیم و مرجع رسیدگی آن کمیته تعیین وضعیت است.

,
فهرست