فسخ قرارداد مهاجم برزیلی پرسپولیس با کمترین رقم

فسخ قرارداد مهاجم برزیلی پرسپولیس با کمترین مبلغ ممکن در حال انجام می باشد.باشگاه پرسپولیس برای اینکه بتواند قرارداد لئاندرو پریرا، مهاجم برزیلی خود را فسخ کند در آستانه توافق با این بازیکن می باشد و تنها یک گام تا امضای نهایی برای فسخ توافق باقی مانده است.پیگیری‌ها نشان می‌دهد پریرا با درخواست مدیران پرسپولیس برای توافق با کمترین رقم موافق کرده و تنها خواستار دریافت مطالبات باقی مانده خود است.

فسخ قرارداد مهاجم برزیلی پرسپولیس با کمترین رقم

فسخ قرارداد پریرا با پرسپولیس می تواند با مبلغ ۳۰ هزار دلار انجام شود.

ظاهرا پریرا حدود ۳۰ هزار دلار از پاداش‌های خود را از پرسپولیس طلب دارد و پیش از فسخ خواستار دریافت این پول شده است.

فسخ قرارداد مهاجم برزیلی پرسپولیس با کمترین رقم2

قرار است در صورت موافقت باشگاه با این شرط، روز شنبه قرارداد پریرا به صورت رسمی فسخ شود. این مهاجم برزیلی برای فصل آینده قراردادی ۷۴۰ هزار دلاری با پرسپولیس داشت.

, ,
فهرست