فولاد نسبت به سپاهان مبلغ بیشتری به عنوان پاداش و کمک هزینه دریافت کرده است

فولاد نسبت به سپاهان مبلغ بیشتری به عنوان پاداش و کمک هزینه دریافت کرده است3

فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان این روزها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند.رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ با جوایز و پاداش هایی برخوردار می باشد.ارزش کلی آن ۴۱ میلیون دلار می شود. از این مبلغ، ۷.۴میلیون دلار به کشور میزبان برای انجام امور مربوط به میزبانی تعلق می گیرد.
پرداختی های AFC در لیگ قهرمانان آسیا در قالب یارانه سفر، پاداش عملکرد، پاداش صعود و پاداش فینال است که به شرح زیر تقسیم بندی شده:
کمک هزینه سفر

مرحله مقدماتی و پلی آف: ۳۰ هزار دلار
مرحله گروهی: ۴۵ هزار دلار
مرحله یک هشتم نهایی: ۴۵ هزار دلار
مرحله یک چهارم نهایی: ۴۵ هزار دلار
مرحله نیمه نهایی: ۴۵ هزار دلار
فینال: ۹۰ هزار دلار
پاداش عملکرد

فولاد نسبت به سپاهان مبلغ بیشتری به عنوان پاداش و کمک هزینه دریافت کرده است1

فولاد با دو برد و دو تساوی عملکرد مناسبتری نسبت به سپاهان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشته است.

هر پیروزی: ۵۰ هزار دلار
هر تساوی: ۱۰ هزار دلار
پاداش صعود

صعود به مرحله یک هشتم ۱۰۰ هزار دلار
صعود به یک چهارم نهایی: ۱۵۰ هزار دلار
صعود به نیمه نهایی: ۲۵۰ هزار دلار
پادش قهرمان و نایب قهرمان

نایب قهرمان: ۲ میلیون دلار
قهرمان: ۴ میلیون دلار

فولاد نسبت به سپاهان مبلغ بیشتری به عنوان پاداش و کمک هزینه دریافت کرده است

در این رقابت ها از ایران دو تیم فولاد و سپاهان حضور دارند.تاکنون فولاد دو پیروزی و دو تساوی کسب کرده است و سپاهان نیز یک پیروزی،یک تساوی و دو باخت را ثبت کرده است.فولاد تا پایان بازی چهارم مرحله گروهی ۱۶۵ هزار دلار پاداش و کمک هزینه سفر به دست آورده است (۴۵ هزار دلار حضور و ۱۲۰ هزار دلار بابت دو برد و دو تساوی). فولاد با کسب دو پیروزی از دو بازی باقیمانده و صعود به مرحله بعد می تواند ۲۰۰ هزار دلار دیگر هم پاداش بگیرد. به این مبلغ می توان ۴۵ هزار دلار بابت کمک هزینه سفر را هم اضافه کرد.
عملکرد سپاهان هم تاکنون تنها شامل ۱۰۵ هزار دلار پاداش و کمک هزینه سفر می شود.

, , ,
فهرست