ماجرای بدهی پسر داورزنی به فدراسیون تکواندو

ماجرای بدهی پسر داورزنی به فدراسیون تکواندو در مجمع عمومی این فدراسیون بررسی شد.گویا جمشیدی به عنوان خزانه دار فدراسیون گزارشی از وضعیت مالی این فدراسیون در حضور اعضا مجمع ارائه کرد که در بخشی از آن به وصل نشدن چک‌های مجتبی داورزنی( معاون وقت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان)به عنوان کسی که با فدراسیون تکواندو جهت بهره بردرای از سالن بدنسازی قرارداد اجاره دارد، اشاره کرد.

ماجرای بدهی پسر داورزنی به فدراسیون تکواندو

ماجرای بدهی پسر داورزنی معاون وقت وزارت ورزش و جوانان مربوط به اجاره سالن بدنساری فدراسون تکواندو بوده است.

بر اساس این گزارش رئیس فدراسیون تکواندو گفته است که این قرارداد از سال های قبل بسته شده و آنها موفق شدند تا بخشی از مطالبات را وصول کنند اما بخش عمده آن باقی مانده است.

ماجرای بدهی پسر داورزنی به فدراسیون تکواندو3

از مبلغ ۹۰۰ میلیون بدهی پسر داورزنی تنها ۲۰۰ میلیون پرداخت شده و ۷۰۰ میلیون در حال رایزنی است تا پرداخت شود.در شرایط فعلی این سالن توسط خود فدراسیون اداره می‌شود که ساعاتی در روز در اختیار تیم ملی است.

ماجرای بدهی پسر داورزنی به فدراسیون تکواندو2

, ,
فهرست