محرز ستاره این روز های منچستر سیتی

محرز
آمار طلایی ستاره الجرایری

یکی از ستاره‌های تیم منچسترسیتی در فصل این فثب موفق ریاض محرز، ستاره الجزایری این تیم است. او طی این چند وقت اخیر آمار گلزنی خیره کننده‌ای داشته و بهترین گلزن آبی های منچستر به‌حساب می‌آید.
محرز
محروز ۸ گل در ۷ بازی به ثمر رسانده و در این تعداد بازی ۴ بار هم موفق به پاس گل دادن شده است تا خود را یک مهاجم کامل معرفی کند؛ مهاجمی که در میان تمامی ستاره‌های سرشناس سیتی در فاز تهاجمی، در حال حاضر بهترین مهاجم تیمش به‌حساب می‌آید.

فهرست