محرومیت تنیسور رومانیایی به دلیل مشارکت در شرط بندی

محرومیت تنیسور رومانیایی که در حال حاضر نفر ۳۰۴ رنکینگ تنیس می باشد صورت گرفته است.پترو الکساندرو لونکانو به مدت ۵ سال و ۴۰ هزار دلار جریمه شده است. پرونده این تنیسور رومانیایی توسط یک بازرس مستقل مبارزه با فساد فدراسیون جهانی بررسی شده است که پنج مورد از هفت اتهام مربوط به تبانی با شرکت او در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ و همچنین اتهامات دیگری مبنی بر عدم همکاری کامل در طول تحقیقات را کشف کرده است.

محرومیت تنیسور رومانیایی به دلیل مشارکت در شرط بندی

محرومیت تنیسور اهل رومانی به دلیل مشارکت و تبانی برای شرط بندی

این تنیسور در چندین ماسبقه تبانی کرده است و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شرط بندی مشارکت داشته است.علاوه بر این، لونکانو با درخواست بازپرس فدراسیون جهانی تنیس برای بررسی تلفن همراهش موافقت نکرد.

محرومیت تنیسور رومانیایی به دلیل مشارکت در شرط بندی1

, ,
فهرست