محرومیت در انتظار ستاره پرتغالی النصر؟

محرومیت از رقابت های اروپایی باشگاه یوونتوس و کسر ۱۵ امتیاز از این تیم به دلیل دستکاری و تقلب در اسناد مالی از سوی دادگاه فدرال خبر ساز شده است.در جدیدترین در این زمینه نشریه گازتا دلو اسپورت از باز شدن پای کریستیانو رونالدو به این پرونده تقلب خبر داد.

محرومیت در انتظار ستاره پرتغالی النصر؟2

محرومیت یک ماهه رونالدو در تیم جدید اعمال می شود اگر یوونتوس تقلب در اسناد مالی اش تایید شود.

دادگاه به بررسی قراردادهای یوونتوس در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ورود کرده ویکی از پرونده‌ها انتقال رونالدو به بیانکونری است.در صورتی که تقلب در اسناد مالی تایید شود قرارداد رونالدو با النصر محرومیت یک ماهه در انتظار ابرستاره پرتغالی است.رونالدو ماه گذشته به النصر عربستان ملحق شد و در صورت تایید شدن تقلب در قرارداد رونالدو این شوک بزرگی برای سعودی‌ها است چون برای چندین هفته این بازیکن را از دست می‌دهند.

محرومیت در انتظار ستاره پرتغالی النصر؟1

, , , , ,
فهرست