محمد حسین مرادمند با کمترین دریافتی در میان بازیکنان استقلال

محمد حسین مرادمند در بین بازیکنان استقلال از کمترین دریافتی از باشگاه قرار دارد.تمرینات استقلال در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر پرداخت‌ نشدن پول بازیکنان قرار گرفت و ۲ روز بازیکنان این تیم حاضر به تمرین کردن نشدند.

محمد حسین مرادمند با کمترین دریافتی در میان بازیکنان استقلال1

با توجه به اینکه این بازیکن سال گذشته سرباز بوده است بخش زیادی از قراردادش را نتواسنته دریافت کند.در واقع محمدحسین مرادمند طلبکار ترین بازیکن فعلی باشگاه استقلال است.

محمد حسین مرادمند با کمترین دریافتی در میان بازیکنان استقلال2

محمد حسین مرادمند بازیکن باشگاه استقلال که به دلیل سربازی مبلغ قابل توجهی از استقلال بایت قراردادش طلبکار است.

پس از بازگشت این مدافع به استقلال با مصدومیت مواجه شد و بدشانسی او تکمیل شد.زوج عارف غلامی و رافائل سیلوا با توجه به عملکرد خوبشان باعث شده که ساپینتو در قلب دفاع تغییری ایجاد نکند و به مرادمند بازی نرسد.با توجه به اینکه مرادمند در این فصل فرصت کمی برای بازی کردن پیدا کرده است و در شرایط فعلی احتمال جدایی اش از این تیم در پایان فصل وجود دارد.

محمد حسین مرادمند با کمترین دریافتی در میان بازیکنان استقلال

, , , , ,
فهرست