مدیر عامل پرسپولیس ممنوع الخروج است!

مدیر عامل پرسپولیس که قرار بود برای پیگیری پرونده رادوشویچ به کشور سوئیس سفر کند،اما به یک باره از این سفر منصرف شد و اعلام کرده است که به این سفر نمی‌رود، چون حضورش در سوییس هیچ سودی ندارد و از طرفی در تهران جلسه مهمتری دارد.انصراف ناگهانی درویش برای سفر به سوییس آنهم در شرایطی که برای ویزای او هم اقدام شده بود شائبه‌هایی را مطرح کرد که پررنگ‌ترین آن بحث ممنوع‌الخروجی #رضا_درویش بود.

مدیر عامل پرسپولیس ممنوع الخروج است!2

مدیر عامل پرسپولیس به دلیل نا مشخصی ممنوع الخروج می باشد.

پس از پیگری های انجام شده مشخص شده که رضا درویش ممنوع الخروج است و اگر خودش هم می‌خواست نمی‌توانست از کشور خارج شود. درویش توسط “اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران” ممنوع الخروج شده و به خاطر همین نمی‌توانست به #سوییس برود. حالا باید دید که علت ممنو‌ع الخروجی مدیرعامل باشگاه #پرسپولیس چه بوده است.

مدیر عامل پرسپولیس ممنوع الخروج است!

, , , ,
فهرست