ملی پوش ایرانی سه سال محروم شد

ملی پوش ایرانی در رشته پارادوومیدانی با مثبت شدن تست دوپینگش به مدت سه سال از حضور در رقابت های محروم شد.کمیته بین‌المللی پارالمپیک با انتشار خبری در سایت رسمی خود اعلام کرد که امیر خسروانی ورزشکار پارادوومیدانی ایران به دلیل تخلف در قوانین ضد دوپینگ به مدت سه سال از تمام فعالیت‌های ورزشی این رشته محروم است.

ملی پوش ایرانی سه سال محروم شد2

ملی پوش ایرانی  رشته پارادوومیدانی با مثبت شدن تست دوپینگش سه سال از حضور در مسابقات محروم شد.

در گزارش این کمیته آمده است:‌ در نمونه‌گیری ادرار که روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ۱۴۰۲) و پیش از بازی های پاراآسیایی هانگژو، از این ورزشکار گرفته شده ماده ممنوعه وجود داشته که در فهرست مواد ممنوعه آژانس جهانی ضد دوپینگ (WADA) قرار دارد.

امیر خسروانی از دی‌ماه سال ۱۴۰۲به خاطر مشکوک بودن نمونه آزمایش، از فعالیت ورزشی تعلیق شده است.مثبت شدن تست دوپینگ خسروانی موجب شد تا مدال نقره وی در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو پس گرفته شود و او تا دی‌ماه سال ۱۴۰۵ از حضور در فعالیت‌های ورزشی محروم است.

ملی پوش ایرانی سه سال محروم شد

 

امیر خسروانی تیرماه سال ۱۴۰۲ و در جریان مسابقات دوومیدانی فرانسه موفق به کسب نشان نقره و سهمیه پارالمپیک شد و این سهمیه نیز به نام ایران و به ورزشکار دیگری در این رشته تعلق خواهد گرفت.

, ,
فهرست