مهدی عبدی به تراکتور پیوست

مهدی عبدی
قرارداد یک ساله و قرضی می باشد

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: با درخواستی از سوی باشگاه تراکتور تبریز و با رضایت یحیی گل‌محمدی، تیم پرسپولیس به انتقال قرضی مهدی عبدی به تراکتور تبریز پاسخ داده است و توافق‌های مالی لازم نیز در این رابطه انجام گرفته است. این توافق تا پایان فصل جاری رقابت‌ها اعتبار خواهد داشت و با اجرای آن، نام مهدی عبدی از فهرست بازیکنان آسیایی تیم پرسپولیس حذف خواهد شد. لازم به ذکر است که این بازیکن تا تاریخ خرداد ماه سال ۱۴۰۶مشمول قرارداد با باشگاه پرسپولیس می باشد.

 

فهرست