مهرداد محمدی در تمرینات استقلال شرکت نمی کند

مهرداد محمدی
مهرداد حق فسخ قرارداد دارد

مهرداد محمدی حدود دو روز است که در تمرینات شرکت نمی‌ کند و در دیدار استقلال  و هوادار تهران نیز با لباس شخصی نظاره‌ گر بازی تیمش بود. گفته می‌شود در صورت عدم پرداخت پیش‌ قسط از طرف مدیران باشگاه استقلال، محمدی این اجازه را دارد تا قراردادش را فسخ کند. یکی از معضلات مدیریت فعلی استقلال این موضوع می باشد و باید دید تا چه زمانی محمدی به تمرینات اضافه نخواهد شد.

فهرست