میزبان رقابت های یورو ۲۰۲۸ به کشور های بریتانیایی خواهد رسید

میزبان رقابت های یورو ۲۰۲۸ با انصراف ترکیه به کشور های بریتانیایی خواهد رسید.الکساندر چفرین، رئیس یوفا نیز مدت‌هاست که طرف انگلیس و ایرلند برای میزبانی بود، به‌ویژه پس از اینکه پنج اتحادیه داخلی از رقابت برای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۳۰ کنار رفتند و پیشنهاد مشترک اسپانیا و پرتغال برای حمل پرچم اروپا باقی ماند.

میزبان رقابت های یورو 2028 به کشور های بریتانیایی خواهد رسید2

میزبان رقابت های یورو ۲۰۲۸ به کشور های انگلستان، ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند، اسکاتلند و ولز واگذار خواهد شد.

پیشنهاد مشترک برای میزبانی دوره ۲۰۲۸ نیز توسط پنج انجمن ارائه شده است: انگلستان، ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند، اسکاتلند و ولز.هیئت حاکمه اروپا معتقد است پیشنهاد بریتانیا و ایرلند یک پول تضمین شده است که کمک بزرگی به خزانه یوفا خواهد کرد. اما ترک‌ها دریافته‌اند که عمق و کیفیت پیشنهاد انگلیس بالاتر است. اگرچه تصمیم رسمی برای میزبانی هر دو رویداد در ۱۰ اکتبر خواهد بود، بیانیه یوفا پس از مذاکرات با ترکیه و ایتالیا عملاً به این معنی است که تنها یک پیشنهاد برای سال ۲۰۲۸ باقی خواهد ماند.

میزبان رقابت های یورو 2028 به کشور های بریتانیایی خواهد رسید1

, ,
فهرست