نواک جوکوویچ از مسترز کانادا انصراف داد

نواک جوکوویچ
جوکو به دلیل خستگی تصمیم به انصراف گرفت

نواک جوکوویچ، قهرمان ۲۳ بار گرنداسلم تنیس، تصمیم گرفته است از حضور در مسابقات مسترز کانادا صرف نظر کند. این تنیسور که در دو گرنداسلم، رولان‌گاروس و ویمبلدون، به فینال صعود کرده و در هر دو مسابقات قهرمانی و نایب قهرمانی را به دست آورده بود، به دلیل خستگی ناشی از فشار مسابقات، انتخاب کرده است که شروع مجدد فصل هاردکورت را به مسابقات ایالات متحده موکول کند.

فهرست