نواک جوکوویچ در مسابقات فرانسه شرکت خواهد کرد

نواک جوکوویچ
بازگشت جوکو به میادین

 نواک جوکوویچ تنیسور صربستانی با توجه به واکسن نزدن مجاز به شرکت در مسابقات اخیر نبوده است، با این حال قرار است در مسابقات تنیس آزاد فرانسه حضور داشته باشد.
کمیته برگزاری مسابقات امروز اعلام کرد جوکوویچ این اجازه را خواهد داشت بدون توجه به محدودیت‌های کرونا و واکسیناسیون از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

نواک جوکوویچ
فرانسه محدودیت‌ها را در تقریباً تمام فضاهای عمومی به جز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و حمل‌ونقل عمومی از روز دوشنبه لغو کرد، براین اساس ورزشگاه رولان گاروس باید با ظرفیت کامل کار کند.
آملی مورسمو مدیر مسابقات روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: هیچ چیز مانع حضور نواک جوکوویچ در مسابقات آزاد فرانسه نمی‌شود.

, , ,
فهرست