واکنش ارسلان مطهری به نیمکت نشینی

مطهری استقلال نارضایتی مطهری از نیمکت نشینی

ارسلان در پایان بازی با ذوب آهن در هفته هفدهم لیگ برتر اعتراض نرمی به نیمکت نشینی خود داشت. ارسلان مطهری با وجود درخشش در ۲ بازی قبلی، در بازی با ذوب آهن از دقیقه ۸۹ وارد زمین شد و با احتساب وقت های اضافه فقط ۶ دقیقه فرصت خودنمایی داشت.

مطهری استقلال
مهاجم استقلال بعد از بازی با ذوب آهن با اعتراضی نرم گفت از نیمکت نشینی اش راضی نیست ولی به هرحال او فرصت کافی دارد تا بتواند نظر فرهاد مجیدی را تغییر بدهد و شرایط را برای خود در هفته های آینده تغییر بدهد. ارسلان در اکثر بازی های این فصل نیمکت نشین بوده و به عنوان یار تعویضی به میدان آمده است.

فهرست