پاداش داوران ایرانی حاضر در جام جهانی هنوز پرداخت نشده است

پاداش داوران ایرانی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ هنوز پرداخت نشده در حالیکه چیزی حدود ۱ سال از این تورنومنت می گذرد.در روز ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوبه‌ای درباره تکریم داوران ایرانی حاضر در جام جهانی داشت و برای سه داور ایرانی پاداشی در نظر گرفت. بر این اساس قرار بود علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی هر کدام برابر با معادل ارزش ریالی ۱۰ سکه پاداش دریافت کنند، اما این پرداخت عملی نشد.

پاداش داوران ایرانی حاضر در جام جهانی هنوز پرداخت نشده است2

پاداش داوران ایرانی حاضر در جام جهانی تاکنونو به این داوران پرداخت نشده است.

پس از تاخیر در پرداخت این پاداش در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نشستی تشکیل داد و در کنار موضوعات دیگر مجدداً مصوب کرد که پاداش مذکور پرداخت شود. با این وجود تاکنون چنین مبلغی پرداخت نشده است.این موارد در حالی رقم می‌خورد که قیمت سکه در حال افزایش است و هر چقدر در این پرداخت تأخیر ایجاد شود، فدراسیون برای اجرای تعهد خود کار سخت‌تری در پیش خواهد داشت.

پاداش داوران ایرانی حاضر در جام جهانی هنوز پرداخت نشده است1

, ,
فهرست