پاری سن ژرمن: هرگز با زیدان مذاکره نداشته‌ایم

پاری سن ژرمن
ناصر الخلیفی مذاکره با زیدان را رد کرد

طی روز های گذشته شایعه ای  مطرح شده بود که پاری سن ژرمن با زیدان برای سرمربیگری این تیم به توافق رسیده است. با این حال ناصر الخلیفی مدیرعامل این باشگاه این موضوع را تکذیب کرد و گفت:هرگز چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم با زیدان مذاکره نداشته‌ایم و گزینه دیگری را در نظر داریم. برخی از باشگاه‌ها و تیم‌های ملی او را تحت نظر دارند اما ما مذاکره‌ای با او نداشته‌ایم. ممکن است که هواداران رویای حضور زیدان را داشته باشند، اما باید واقع‌گرا باشیم، واقعیت این است که با او مذاکره‌ای نداشته‌ایم.
حال طبق شنیده ها گالتیه، سرمربی نیس گزینه اصلی پاری سن ژرمن می باشد.

, ,
فهرست