پس از امباپه پاریس چه برنامه ای برای این دوران دارد؟

پس از امباپه باشگاه پاری سن ژرمن برنامه های خاصی برای دوران بعد از جدایی این ستاره را در نظر گرفته است.این بازیکن فرانسوی با منتشر کردن ویدئویی از جدایی خود از تیم پاریسی بعد از دورانی ۷ ساله خبر داد.فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی هم این خبر را تایید و اعلام کرد که پاری سن ژرمن با جدایی ام باپه بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در هزینه های خود صرفه جویی خواهد کرد.

پس از امباپه پاریس چه برنامه ای برای این دوران دارد؟ 1

پس از امباپه مدیران پاری سن ژرمن روی بازیکنان مستعد و جوان سرمایه گذاری خواهد کرد.

باشگاه پاریسی در نظر دارد به جای بازیکنان بزرگ و سرشناس روی بازیکنان مستعد و جوان هزینه کند.پاری سن ژرمن با صرفه جویی بالایی که از جدایی ام باپه می کند قصد دارد که چند بازیکن جوان و بااستعداد را جذب کند تا روند جوانگرایی تیم پاریسی ادامه داشته باشد.

پس از امباپه پاریس چه برنامه ای برای این دوران دارد؟ 2

پاری سن ژرمن جوان ترین تیم در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود و به نظر می رسد که پروسه جوانگرایی تیم در دوران انریکه با جدایی ام باپه ادامه خواهد داشت.

, ,
فهرست