پشیمانی هوادار مسی از تتوی نام مسی روی پیشانی

هوادار مسی کاپیتان آرژانتین که نقش مهمی در قهرمانی آرژاتنتین در جام جهانی داشته است،به شیوه خودش به لیونل احترام گذاشته است.جمبز یکی از فوتبال دوستان غیر آرژانتینی بود که از این اتفاق بسیار خوشحال شد و نام مسی را روی پیشانی خود تتو کرد.

پشیمانی هوادار مسی از تتوی نام مسی روی پیشانی2

هوادار مسی از تتوی نام این بازیکن روی پیشانی اش پشیمان شد.

سه ستاره هم به نشانه سه قهرمانی آرژانتین در جام جهانی روی صورتش حک کرد و با وجود همه انتقادها از این کار ابراز رضایت کرد و گفت:« من به هیچکس آسیبی نزدم و کارم غیرقانونی نبوده است.با این حال، پس از گذشت چند روز به نظر می‌رسد که او دیگر چندان از این خوشحالی غیرمعمولی راضی نیست.

پشیمانی هوادار مسی از تتوی نام مسی روی پیشانی1

جمبز با اشاره به واکنش‌هایی که دریافت کرده اظهار داشت:« من از زدن این تتو پشیمان هستم. این کار به جای این که حس مثبتی داشته باشد، حس منفی زیادی روانه من کرد، چه از نظر فردی و چه خانوادگی. فکر نمی‌کردم که به این زودی چنین حرفی بزنم چون به این کار افتخار می‌کردم اما حالا آرزو می‌کنم که کاش اسم مسی را روی پیشانی‌ام تتو نکرده بودم.»

پشیمانی هوادار مسی از تتوی نام مسی روی پیشانی3

, , ,
فهرست